പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 02, 2011

പങ്ക്‌!

അന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ആദം ഹവ്വയോട്‌,
"എന്റെ മക്കൾ കാരണം ഞാനിവിടെ....."
ഹവ്വ ആദത്തോട്‌ " അപ്പോൾ അവരെന്റെ.......?"
ആദം ചിരിച്ചൊഴിഞ്ഞു..
ഇന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആദം ഹവ്വയോട്‌ " നിന്റെ മക്കൾ കാരണം ഞാൻ..."
ഹവ്വ ആദത്തോട്‌ "  അവർ നിങ്ങളുടെ..?"
ആദം മുഖം കറുപ്പിച്ചു തിരിഞ്ഞു നടന്നു...!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ