പേജുകള്‍‌

ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 13, 2010

അനാചാരം

" പുറത്ത്‌ ചെളിയുണ്ട്‌ ..കാലിൽ ചെരുപ്പിടണം"- ധീഷണാശാലിയായ ഗുരു ഇത്രയും പറഞ്ഞ്‌ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു..


അകത്തു ചെളിയുള്ള എല്ലാവരും പുറത്തു വന്നു നോക്കി..ഇല്ല ചെളികാണാനില്ല..

ഗുരുവിൽ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവർ ലോഡുകണക്കിനു ചെളി ആശ്രമ പരിസരത്തും വഴികളിലും വിതറി കാലിൽ പാരഗൺ ചെരുപ്പിട്ടു നടന്നു.. ധനവാന്മാർ ഷൂസും!...കടുത്ത തീവ്ര പക്ഷക്കാർ ചെരുപ്പിട്ട്‌ ആശ്രമത്തിനു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം നടത്തി നിർവൃതി നേടി..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ