പേജുകള്‍‌

ബുധനാഴ്‌ച, ജനുവരി 27, 2010

വിറ്റമിൻ ക്യാപ്സൂൾ

പിൻ തുടർച്ച
----------------
കുടുംബത്തിന്റെ ദീപമായി അയാൾ പ്രകാശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.. ക്രമേണ തെളിഞ്ഞു കത്താൻ തുടങ്ങി... കൂടുതൽ മികവാർന്ന പ്രകാശത്തിനായി അയാൾ ആളിക്കത്തി.. കത്തി കത്തി കരിന്തിരിയായപ്പോൾ അവർ അതെടുത്ത്‌ ദൂരെക്കളഞ്ഞ്‌ മറ്റൊരു തിരിയെടുത്ത്‌ വിളക്കു കൊളുത്തി. എന്നും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയാൻ അവർക്കാകില്ലല്ലോ?
------------------------
ജനവും അധികാരികളും
-----------------------------
നശിച്ച മഴയിൽ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന ഭൂമി തണുത്തുറഞ്ഞു വിറച്ചു... ദ്രവിച്ച വീട്ടിൽ തല ചുട്ടു പൊള്ളിക്കൊണ്ട്‌ വിറച്ചു വിറച്ച്‌ കൂനിക്കൂടി അവരും. അരിവാങ്ങിക്കാൻ കാശിലാത്തതിനാൽ കഞ്ഞിയില്ല. പുഴുക്കില്ല.. വരണ്ടുണങ്ങി കീറലുവന്ന വയറിനു ചൂടാക്കിയ പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ സാന്ത്വനം മാത്രം!!

നിത്യവും സ്വർണ്ണകരണ്ടിയിൽ ബിരിയാണി മോന്തുന്ന അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.." തങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ നിത്യവും ബിരിയാണി തിന്നാത്ത ഒറ്റകുടുംബവും ഇന്നു നിലവിലില്ല!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ