പേജുകള്‍‌

ചൊവ്വാഴ്ച, മാർച്ച് 15, 2011

പുകയുന്ന അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ!

അന്നും പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു!
അതിനെ കീഴടക്കുന്ന സാഹസങ്ങളും!
അമർത്തപ്പെട്ട പർവ്വതങ്ങൾക്ക്‌ മേൽ സിംഹാസനങ്ങളും
ഉള്ളിൽ വമിക്കാൻ ആയുന്ന തിളയ്ക്കുന്ന ലാവകളും!

അന്നും സ്ഫോടനങ്ങളും സുനാമികളും
തുടർ ചലനവും ഉണ്ടായിരുന്നു,
ഒപ്പം തകർത്തെറിയപ്പെട്ട സിംഹാസനങ്ങളും!

"അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾക്ക്‌ വികാരമില്ലത്രേ!
ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന ലാവകൾക്ക്‌ വിവേകവും!"
വിവേകശൂന്യന്റെ കണക്കെടുപ്പ്‌!
പുകയൊതുക്കാൻ ഒരു കപ്പു ജലവും,
ഒരു ചെറു ചേകവ വൃന്ദവും

എന്നിട്ടും..!

ഒരു തുള്ളി ജലത്താൽ പുകയൊതുക്കമെന്ന
 ചിന്താ ശൂന്യത കനലിലെരിഞ്ഞപ്പോൾ,
അന്നും അഗ്നി പർവ്വതം ഉരുകിയൊലിച്ചു,
ഇന്നലെയും !
പരന്നൊഴുകുന്ന ലാവകളും
കടപുഴകുന്ന സിംഹാസനങ്ങളും!

നൈലിൽ ഒരുകിയൊലിച്ച ലാവകൾ,
സാമ്രാട്ടുകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ്‌ ലിബിയയിലേക്ക്‌!
പിന്നെ  ഗൾഫിലേക്ക്‌ !...നാളെ?
ഇന്നലെ ലാവലിനിൽ പുകഞ്ഞു,
സ്പെക്ട്രത്തിൽ കുഴഞ്ഞ്‌,
ഐസ്ക്രീമിലുറഞ്ഞും,
പാമോയിലിൽ കുതിർന്നും,
സ്വപ്നങ്ങളായി മറഞ്ഞും തുടർ ചലനങ്ങളുണ്ടായി..!
സിംഹാസനങ്ങൾ മാറ്റിയും,
മറിച്ചും ആർമ്മാദിക്കുന്ന വിവേകശൂന്യർ,
ഒരു കപ്പുജലത്താൽ തണുപ്പിക്കൽ!

പുറത്തേക്ക്‌ വമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന
സഹികെട്ട അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ലാവകൾ!
അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ എന്നും ഉറങ്ങാറില്ല,
അത്‌ സിംഹാസനങ്ങളെ തകർത്തെറിഞ്ഞെക്കാം!
ഉടച്ചു വാർത്തേക്കാം!
അഴിമതികൾ സുനാമികളിൽ
ഒരു നാൾ ഒലിച്ചു പോകുകതന്നെ ചെയ്യും!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: