പേജുകള്‍‌

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 08, 2009

മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരും!

എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ചിതലുകൾ കൊടും പാതകങ്ങൾക്ക്‌ പ്രായച്ഛിത്തമായി ഈയ്യാം പാറ്റകളായി തിരിവിളക്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു..

എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കൊടും പാതകങ്ങൾക്ക്‌ പ്രായച്ഛിത്തം ചെയ്യാതെ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി അഹംകരിക്കുന്നു.
----

ഒരു പിടി ചോറു കൊടുത്താൽ പട്ടി നന്ദി സൂചകമായി വാലാട്ടും! വാലുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ആട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നന്ദി സൂചകമായിരിക്കില്ല എന്നു മാത്രം!!.. അതിനാലാണ്‌ നാവാട്ടുന്നത്‌... അതു വികടസരസ്വതീ വിളയാട്ടത്തിനായിരിക്കും!... (മുന്നറിയിപ്പ്‌: ആരെയെങ്കിലും അബദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടി കേടാകാതിരിക്കാൻ ഉടൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളണം... അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ.)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ